Service

Städmaskiner, precis som bilar, mår bra av riktigt och kontinuerligt underhåll för att hålla länge och minimera kostnader i verksamheten. Vi på Swetex har därför utvecklat ett system som tillgodoser alla tänkbara behov av effektiv service på våra städmaskiner. Vi ser vår service i fyra steg:

1. Förebyggande underhåll
Maskinhaveri händer till och från, vilket alltid leder till förlust av tid och pengar. Ett förebyggande underhåll minskar dramatiskt riskerna för dessa onödiga och oönskade driftstopp och förbättrar kapacitetsutnyttjandet. Vi erbjuder en väl utbyggd serviceorganisation med kvalificerade servicetekniker. Det betyder snabb och effektiv service.

2. Snabb service
Snabb service vid reparationer ger färre stilleståndstimmar och mindre kostnader. Våra servicetekniker står alltid stand-by och alla tekniker har egen servicebil med ett aktuellt reservdelslager för att kunna göra reparationer / service direkt på plats. Ring bara vår servicetelefon 021-41 13 00 så är hjälpen snart på väg. Har Ni serviceavtal görs om möjligt även det periodiska underhållet samtidigt - en inte obetydlig kostnadsbesparing för Er som kund. Swetex är auktoriserade av Hako och servar naturligtvis alla märken.

3. Avtal med trygghet
I vårt serviceavtal ingår 2 st eller fler beroende på verksamhet besök per år till en fast kostnad. Servicen omfattar allmän översyn, kontroll, justering, reparation av eventuella fel, samt smörjning. Samtliga kostnader för arbeten, resor, mil - och traktamente ingår i årskostnaden. Det enda som tillkommer är kostnaden för eventuella reservdelar. För mer info ring oss på 021-41 13 00.

4. Fri specialistrådgivning
Våra servicetekniker är specialister, välutbildade och ofta med lång praktiskt erfarenhet. I samband med servicebesöken står de utan kostnad till förfogande för instruktion och rådgivning om maskinernas användning och skötsel. En viktig detalj, speciellt vid personalförändringar hos Er som kund.

5. Våra serviceresurser
- På Swetex har vi fem välutbildade och erfarna servicetekniker, alla med egen välutrustad servicebil. Det finns flera sätt att nå dem för att få hjälp. Allra fortast att få hjälp går det om man har serviceavtal. Det gäller oavsett om det gäller service eller reparationer. Alla kan dock här enkelt göra en felanmälan eller servicebeställning.

6. Minimera driftstopp & utgifter. Teckna ett serviceavtal
Detta innebär för er att: Vi besöker er regelbundet och utför en förebyggande service, byter slitage-delar och justerar maskinen för ett optimalt städresultat. Vi ger råd och utbildning på maskinen, hantering och kemval.

Ni undviker oförutsedda driftstopp, dyra servicebesök och resekostnader.

För detta betalar ni en årlig avgift som innefattar Arbetstid och Reskostnader.  Ni betalar endast för materialet som åtgår.

Vänligen kontakta SWETEX Service för en offert på ett serviceavtal till er maskin. 021-41 13 00 / 021-40 31 05

Serviceprotokoll

Serviceavtal PDF