Beställningar

Beställningar kan göras via vår webshop,ordertelefon eller e-mail. Allt för att det ska passa allas behov.

Leveransvillkor

  • Vid order understigande 8.000 kr exkl. moms tillkommer avtalsenliga frakt och hanteringskostnader.
  • Vid eventuell varmgodsfrakt tillkommer en avgift som debiteras separat.

Betalningsvillkor

  • Kontant till 30 dagar från fakturadatum.
  • Vid pappersfaktura tillkommer en avgift på 45:- 
  • Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 12% per månad.
  • Levererad vara är Swetex egendom till dess full likvid erhållits.

Reklamationer / skadat gods

  • Vid synlig skada eller ofullständig leverans skall anmälan göras direkt vid mottagandet till den som levererar godset. Eventuellt andra skador och reklamationer ska anmälas till Swetex inom 8 dagar efter mottagandet. Retur får ej ske förrän överenskommelse träffats med Swetex eller eventuellt transportbolag.